Το πρόγραμμα της πρωϊνής γυμναστικής προέκυψε σαν ανάγκη μέσα από την καθημερινή σχολική πράξη. Οι προσδοκίες των καθηγητών/τριών, που επιμελήθηκαν και υλοποίησαν την ιδέα του προγράμματός της πρωίνής γυμναστικής δε διαψεύτηκαν. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ευεργητικά για τους/τις μαθητές/τριες.

H πρωϊνή γυμναστική, με τη συνοδεία μουσικής στο πρώτο τέταρτο της πρωϊνής διδακτικής ώρας, επιδρά πολύ θετικά στην ψυχολογική διάθεση και συμπεριφορά των μαθητών/τριών στον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας.

Οι μαθητές/τριες τόσο του ΕΕΕΕΚ όσο και του ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής παρουσιάζουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, αισθητηριακά προβλήματα καθώς και συναισθηματικές και κινητικές δυσκολίες. Οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται στο σχολείο από αρκετά απομακρυσμένες περιοχές, ξυπνόντας αρκετά νωρίς με αποτέλεσμα τις πρώτες διδακτικές ώρες, αφενός λόγω των δυσκολιών τους αφετέρου λόγω της πρωϊνής αφύπνισης τους, να αδυνατούν να ακολουθήσουν τη διδακτική διαδικασία.

To πρόγραμμα ήρθε να εξαλείψει αυτή τη δυσκολία και αποδείχτηκε ιδιαίτερα ευεργητικό τόσο στην όλη συμπεριφορά όσο και στην απόδοση των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες της υπόλοιπης ημέρας όπως προαναφέρθηκε. Υπεύθυνη η κα. Φουλίδου Βαλεντίνα με την υποστήριξη των γυμναστών του σχολείου

Η δραστηριότητα έχει πολυεπίπεδους στόχους:

Γνωστική ανάπτυξη:
* γνωριμία – εκμάθηση – αναγνώριση κλασσικών μουσικών έργων
* ανάπτυξη της κινητικής δύναμης (αλληλοδιαδοχή των κινήσεων)
* Η απόκτηση γνωστικών κινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες χρησιμεύουν στην αυτοεξυπηρέτηση και την ανεξάρτητη διαβίωση.

Κοινωνικές δεξιότητες:
* ανάπτυξη αλληλεγγύης – κατανόησης – αλληλοαποδοχής
* εμπέδωση των κανόνων λειτουργίας της ομάδας
* άντληση ικανοποίησης – πληρότητας – εφορίας
* ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών
* η δημιουργία κινήτρων για την ενεργό και πρόθυμη συμμετοχή των μαθητών στις κινητικές δραστηριότητες

Επικοινωνιακοί στόχοι: κατανόηση προφορικού λόγου και εδραίωση επικοινωνίας

Άντληση ικανοποίησης: τόνωση αυτοεκτίμησης

Ψυχοκινητικοί στόχοι:
* απαρτίωση εικόνας σώματος – ορίων σώματος
* ακουστικός – κινητικός συντονισμός
* ορθοσωματική οργάνωση
* οπτικοχωρητική αντίληψη
* οπτικομιμητική
* προσανατολισμός στο χώρο
* τόνωση μουσικοκινητικών δράσεων
* συνδιασμός κινήσεων με μουσική υπόκρουση

Σωματικοί στόχοι: ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας.