Το τμήμα της Εργοθεραπείας στο ΕΕΕΕΚ λειτουργεί από το 2004 και στελεχώνεται από τη μόνιμη εργοθεραπεύτρια και αναπληρωτές εργοθεραπευτές (ΠΕ29).

ΣΚΟΠΟΣ

Η Εργοθεραπεία στο ΕΕΕΕΚ, στοχεύει στην αποκατάσταση των μαθητών/τριών που φοιτούν σε αυτό και στη μέγιστη αυτονόμηση τους σε καθημερινές δραστηριότητες. Η αποκατάσταση αφορά πολλαπλά επίπεδα και σχετίζεται με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε μαθητή/τριας. Με τη σκόπιμη χρήση του Έργου, της πράξης, η εργοθεραπεία συμβάλει στο να αναπτύξει κάθε μαθητής/τριας στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητες του, να αντισταθμίσει σωματικές, γνωσιακές, ψυχολογικές μειονεξίες με στόχο την αύξηση του βαθμού ανεξαρτητοποίησης κατά τη διαβίωση του στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον. Οι Εργοθεραπευτές αξιολογούν τους μαθητές ατομικά και βάση των ικανοτήτων τους για «πράξη» θεσπίζεται ένα ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Γνωστική παρέμβαση: Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε εξατομικευμένα προγράμματα ενίσχυσης γνωστικών δεξιοτήτων όπως μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, προσανατολισμοί, λογικές ακολουθίες, επίλυση προβλημάτων. Η παρέμβαση υλοποιείται μέσω ασκήσεων επί χάρτου, ασκήσεων στο χώρο και ομαδικών εργασιών.

Αισθητηριακή παρέμβαση: Χρησιμοποιούνται αρχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης και υλικά με στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας και ανταπόκρισης μαθητών/τριών με αυτισμό και αισθητηριακές δυσλειτουργίες. Ο ερεθισμός της αφής, της ακοής, της όσφρησης, της γεύσης, αλλά και του αιθουσαίου και ιδιοδεκτικού συστήματος, συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της λεκτικής ή εξωλεκτικής επικοινωνίας των μαθητών/τριών αυτών, καθώς και στη ρύθμιση των επιπέδων του stress σε φυσιολογικά επίπεδα. Αρχές της μεθόδου TEACCH χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση.

Κινητική παρέμβαση: Οι μαθητές/τριες που παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες, ακολουθούν προγράμματα Εργοθεραπείας και σε συνεργασία με το τμήμα Φυσικοθεραπείας, αναπτύσσουν, επανακτούν αλλά και διατηρούν αποκτηθείσες κινητικές δεξιότητες.

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: Η ανεξαρτητοποίηση και συμμετοχή των μαθητών/τριών και η ανάληψη ρόλων καθημερινότητας, καθίσταται δυνατή μέσω της παρακολούθησης και συμμετοχής τους σε προγράμματα εργοθεραπείας και αυτονόμησης.

Παρέμβαση μέσω προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης: Εξωτερικά ομαδικά προγράμματα αλλά και επισκέψεις σε διάφορους χώρους υλοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, προάγοντας την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Επισκέψεις σε μουσεία, σε χώρους πολιτισμού αλλά και επισκέψεις σε χώρους για σύντομα γεύματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργοθεραπευτές του τμήματος συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα του σχολείου και συνεργάζονται παράλληλα με τις υπόλοιπες ειδικότητες. Σε τακτά χρονικά διαστήματα υλοποιούν ενημερώσεις των γονέων των μαθητών/τριών καικαθορίζουν εκ νέου τις θεραπευτικές ανάγκες τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η εργοθεραπευτική διαδικασία στο ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης, πλαισιώνεται από ποικίλες θεραπευτικές και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες όπως: η χρήση κλασικών μέσων (κέντημα, μικρο-υφαντική), επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφική, ομάδα εποχικής διακόσμησης, ομάδα κοσμήματος, ομάδα βάδισης, ομάδα εξωτερικών δραστηριοτήτων, ομάδα κουζίνας, ομάδα καθαριότητας και τακτοποίησης κουζίνας και τραπεζαρίας, ομάδα κυλικείου.