Στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης λειτουργεί εργαστήριο πληροφορικής εξοπλισμένο με οχτώ (8) Η/Υ, συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο, και ένα διαδραστικό πίνακα, όπου διδάσκεται σε όλα τα τμήματα του σχολείου το μάθημα της Πληροφορικής. Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες το ρόλο της τεχνολογίας της πληροφόρησης στην κοινωνία μας, να αναπτύξουν άνεση στη χρησιμοποίηση των Η/Υ.

Έτσι τους δίνονται οι απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση Η/Υ και την αναζήτηση πληροφοριών στο internet. Συγκεκριμένα μαθαίνουν να γράφουν κείμενα, να παίζουν διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, να ακούν μουσική, να ζωγραφίζουν, να φτιάχνουν γεωμετρικά σχήματα, να συλλέγουν πληροφορίες και άλλα.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν πως και που χρησιμοποιούνται οι Η/Υ σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην εργασία μας, στο σπίτι μας και γενικότερα στην καθημερινή μας ζωή.

pliroforiki