«Το κλάδεμα, το σκάλισμα και το ξεχορτάριασμα είναι οι πιο καλοί τρόποι για θετική αντιμετώπιση και οριστική απαλλαγή από ψυχολογικά προβλήματα?» (Diane Relf- ?the role of Horticulture in human well-being and social development adds).

1. Η παρεχόμενη εκπαίδευση των μαθητών στο εργαστήριο κηποτεχνικής έχει ως εξής:Κατά την διάρκεια του μαθήματος ο/η μαθητής/τρια μαθαίνει να κάνει διάφορες εργασίες κηπουρικής όπως:

να καθαρίζει τον κήπο από πέτρες, χόρτα,
μαθαίνει να σκάβει το χώμα και να το προετοιμάζει για φύτευση,
να ποτίζει με το ποτιστήρι,
να κλαδεύει τα διάφορα οπωροφόρα δένδρα,
να γνωρίζει πότε θα πρέπει να γίνουν αυτές οι δραστηριότητες,
μαθαίνει να φροντίζει τα φυτά και να γνωρίζει τις ανάγκες τους,
να μεταφέρει το καρότσι,
να τακτοποιεί τα εργαλεία σωστά για την δικιά του ασφάλεια αλλά και των συμμαθητών του/της.
μαθαίνει τις προσβολές και τις ασθένειες των καλλιεργήσιμων φυτών και τους βιολογικούς τρόπους καταπολέμησης τους.
μαθαίνει ακόμα να εργάζεται με τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται.

2. Διδακτικοί στόχοι του μαθήματος:

Μακροπρόθεσμος διδακτικός στόχος: o μαθητής να μπορεί να καλλιεργεί διάφορα φυτά και να περιποιείται ένα κήπο(σαν χόμπι αλλά ακόμα και επαγγελματικά).

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι:
? να γνωρίζει τις εργασίες κηπουρικής,
? να μπορεί χρησιμοποιεί σωστά και με ασφάλεια τα εργαλεία κηπουρικής,
? να εκτελεί τις εργασίες στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και με την σωστή σειρά,
? να είναι συνεργάσιμος με τους καθηγητές του, να αναπτύξει πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας με τους συμμαθητές του/της,
? να μπορεί να οργανώνει το χρόνο του σε σχέση με τις εργασίες του/της,
? να είναι συνεπής με το ωράριο του μαθήματος.

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι:
Γνωστικοί: ανάλογα με την ενότητα του μαθήματος οι μαθητές μαθαίνουν:
? Την ονομασία των γεωργικών εργαλείων.
? Την χρησιμοποίηση σωστού εργαλείου για την ανάλογη εργασία.
? Οικολογική συνείδηση και ευαισθησία (βιολογική καταπολέμηση, κομποστοποίηση).
? Τα στάδια ανάπτυξης των φυτών.
? Τα μέρη του φυτού.
? Πως διαχωρίζονται τα φυτά (μέγεθος, διάρκεια ζωής κ.τ.λ.)
? Ονομασίες των φυτών.
? Ασθένειες των φυτών.
? Τις ανάγκες των φυτών για την ανάπτυξη τους.

Δεξιότητας:
? Σωστή και ασφαλή χρήση των γεωργικών εργαλείων.
? Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας (την φύτευση σπόρων, μεταφύτευση των φυτών, την περιποίηση για την σωστή ανάπτυξη των φυτών).
? Ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας (σκάβουν, καθαρίζουν).
? Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης με τις διάφορες εργασίες και περιπάτους.

Αισθητικοί στόχοι:
? Ζωγραφική απεικόνιση των διάφορων φυτών.
? Κατασκευή κήπων όπου ο μαθητής βλέπει, ακούει, μυρίζει (χρώματα εναλλαγή χρωμάτων ανθών και φύλλων, ήχος του νερού, των πουλιών, οσμές από διάφορα αρωματικά φυτά)

Γλωσσικοί στόχοι:

? Λεξιλόγιο (φυτών, γεωργικών εργαλείων, εργασιών)
? Παραγωγή δημιουργικού λόγου (αφήγηση της δραστηριότητας)

3. Διδακτική προσέγγιση:

Θα πούνε οι μαθητές όσα γεωργικά εργαλεία γνωρίζουν. Θα προσπαθήσουν να βρούνε από φωτογραφίες κάποιο εργαλείο, φυτό, γεωργικές εργασίες, κήπους. Θα ψάξουν στο διαδίκτυο για πληροφορίες. Πραγματοποίηση διάφορων επισκέψεων σε παρόμοιους στην κοινότητα. Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν ένα οπτικοακουστικό εποπτικό υλικό όπως: φωτογραφίες από κήπους, πλατείες, θερμοκήπια κλπ, καρτέλες με όλα τα εργαλεία κηπουρικής και τις ονομασίες τους.
? Στο σχολείο υπάρχει η κατάλληλη υποδομή όπως παρτέρια, κήπος και δεντροφυτεμένα μέρη στην αυλή του σχολείου.
? Οι μαθητές γνωρίζουν για τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τον βλέπουν σε φωτογραφίες, σε βίντεο, τον χρησιμοποιούν χειροπιαστά και συγχρόνως επιτυγχάνεται πάνω σ? αυτόν και η γλωσσική τους καλλιέργεια.
? Έτσι γνωρίζουν και συγχρόνως χρησιμοποιούν στο λόγο τους, προφορικό και γραπτό, τις λέξεις: (καρότσι, τσάπα, σκαλιστήρι, λάστιχο ποτίσματος, κλαδευτήρι, φτυάρι, χώμα, ποτιστήρι, λίπασμα, γλάστρα κλπ.).
? Συνεργασία με τον οικείο Δήμο, για δραστηριότητες όπως την περιποίηση χώρων πρασίνου. Την διάθεση καλλωπιστικών φυτών στις υπηρεσίες του δήμου για την περεταίρω μεταφύτευσης τους σε παρτέρια της πόλης.

4. Γενικότεροι στόχοι:

? Να διαμορφώσουνε εργασιακό ήθος και συνέπεια.
? Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων.
? Απάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και του στίγματος.
? Κινητοποίηση μέσω των επιτευγμάτων τους.
? Δημιουργία αίσθησης αποδοχής από την κοινότητα.
? Εξοικείωση του μαθητή με την φύση και με τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες.
? Να μπορεί να ο μαθητής να εργάζεται και να συμπεριφέρεται σε όλους τους χώρους που βρίσκεται ανάλογα.
? Να μπορεί ο μαθητής να επιλέξει την εργασία ανάλογα με τις ατομικές του ικανότητες.

5. Αξιολόγηση:

Κάνουμε καταγραφή της προόδου των μαθητών κατά την εκπαιδευτική πορεία της προεπαγγελματικής μάθησης στην κηπουρική ενημερώνοντας την καρτέλα του/της κάθε μαθητή/τριας.