Το σχολείο διαθέτει για τις ανάγκες των παιδιών ένα άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο. Ο/Η φυσικοθεραπευτής/τρια αξιολογεί ατομικά τα παιδιά ως προς τα κινητικά τους προβλήματα. Κύριο έργο του είναι η θεραπευτική προσέγγιση και η αποκατάστασή της κίνησης και της βάδισης. Παρακολουθεί, αξιολογεί και εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο των παιδιών από πλευράς κινητικότητας και ενημερώνει τους ατομικούς φακέλους των μαθητών. Συνεργάζεται στενά με το ειδικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και καθορίζει για το κάθε παιδί ατομικά προγράμματα φυσικοθεραπείας του.