Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία των γυμναστών των σχολικών μονάδων και σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών προσπαθούν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη φυσική κατάσταση και ισορροπία των μαθητών/τριών.